Inga Cerbule
Valdes priekšsēdētāja

Izglītība – Latvijas Valsts universitātē ieguvusi augstāko izglītību Finansu un kredīta specialitātē,  Latvijas universitātē Vadības un ekonomiskās informātikas fakultātē ieguvusi maģistra grādu sabiedrības vadībā.

Darba pieredze – pašlaik ir SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” valdes priekšsēdētāja no 2013.gada. No 1988. līdz  1993. Rīgas pilsētas izpildkomitejā gan kā ekonomiste, gan kā nodaļas vadītāja. No 1993. līdz 2013. Rīgas domes Finanšu departamentā sākot kā investīciju projekta vadītāja, Investīciju un kredīta pārvaldes priekšniece, vēlāk pašvaldības budžeta pārvaldes priekšniece, Finanšu departamenta direktora vietniece, Īpašuma departamenta administratīvās pārvaldes priekšniece, Īpašuma departamenta direktora vietniece. No 2010. līdz 2013. Rīgas pilsētas pašvaldības atbildīgā darbiniece SIA “Getliņi Eko”.

Pilnvaru termiņš – līdz 04.08.2021.

Jānis Umbraška
Valdes loceklis

Izglītība – University College Birmingham (BCFTCS, Lielbritānija), iegūta pirmā līmeņa augstākā izglītība, programmā “Biznesa un stratēģijas menedžments”,  Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola, Uzņēmējdarbības vadība, bakalaurs,   Latvijas universitāte, Humanitāro zinātņu maģistra studiju programma (Imatrikulācija 2019.g.vasara).

Darba pieredze – pašlaik SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” valdes loceklis no 2019.gada. No 2009. līdz 2013. projektu vadītājs vairākos uzņēmumos – SIA “Universum Baltics”,  SIA “Colorart” un SIA “Itella  Logistics”. No 2014. līdz 2016. Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes galvenais speciālists. No 2016. līdz 2019. SIA “Rīgas ūdens” projektu vadītājs.

Pilnvaru termiņš - pienākumus pilda līdz brīdim, kad Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis par Kapitālsabiedrības valdes locekli ievēlēs personu, kas izvēlēta, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru (konkursu) normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.