Šī gada 1.novembrī noslēdzās pašvaldības kapitālsabiedrību SIA "Rīgas pilsētbūvnieks", SIA "Rīgas Centrāltirgus" un SIA "Rīgas serviss" reorganizācija tās pievienojot SIA "Rīgas nami". Četru kapitālsabiedrību – “Rīgas nami”, “Rīgas pilsētbūvnieks”, “Rīgas Centrāltirgus” un “Rīgas serviss” – reorganizācijas process, tās apvienojot, sākts 2021. gadā.
Šāds lēmums pieņemts, lai virzītos uz pēc iespējas vienotu nekustamo īpašumu apsaimniekošanas sistēmu un pārvaldīšanas modeli, uzlabotu korporatīvo pārvaldību un padarītu efektīvāku administrācijas darbu.
Darbinieki, kuri līdz šim strādāja SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”, “Rīgas Centrāltirgus” un “Rīgas serviss”, turpina darbu SIA “Rīgas nami”.
Inga Cerbule
Valdes priekšsēdētāja

Izglītība – Latvijas Valsts universitātē ieguvusi augstāko izglītību Finansu un kredīta specialitātē,  Latvijas universitātē Vadības un ekonomiskās informātikas fakultātē ieguvusi maģistra grādu sabiedrības vadībā.

Darba pieredze – pašlaik ir SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” valdes priekšsēdētāja no 2013.gada. No 1988. līdz  1993. Rīgas pilsētas izpildkomitejā gan kā ekonomiste, gan kā nodaļas vadītāja. No 1993. līdz 2013. Rīgas domes Finanšu departamentā sākot kā investīciju projekta vadītāja, Investīciju un kredīta pārvaldes priekšniece, vēlāk pašvaldības budžeta pārvaldes priekšniece, Finanšu departamenta direktora vietniece, Īpašuma departamenta administratīvās pārvaldes priekšniece, Īpašuma departamenta direktora vietniece. No 2010. līdz 2013. Rīgas pilsētas pašvaldības atbildīgā darbiniece SIA “Getliņi Eko”.

Atlīdzība – 4429 EUR