Šī gada 1.novembrī noslēdzās pašvaldības kapitālsabiedrību SIA "Rīgas pilsētbūvnieks", SIA "Rīgas Centrāltirgus" un SIA "Rīgas serviss" reorganizācija tās pievienojot SIA "Rīgas nami". Četru kapitālsabiedrību – “Rīgas nami”, “Rīgas pilsētbūvnieks”, “Rīgas Centrāltirgus” un “Rīgas serviss” – reorganizācijas process, tās apvienojot, sākts 2021. gadā.
Šāds lēmums pieņemts, lai virzītos uz pēc iespējas vienotu nekustamo īpašumu apsaimniekošanas sistēmu un pārvaldīšanas modeli, uzlabotu korporatīvo pārvaldību un padarītu efektīvāku administrācijas darbu.
Darbinieki, kuri līdz šim strādāja SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”, “Rīgas Centrāltirgus” un “Rīgas serviss”, turpina darbu SIA “Rīgas nami”.

Par nomas tiesību izsoli

Jaunumi

SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” rīko neapdzīvojamo telpu - Dolomīta ielā 1, Rīgā, (kadastra Nr. 0100 110 0075 001 130), 1.stāvā, ar kopējo platību 343,30 kv.m., nomas tiesību mutisku izsoli 18.06.2021.plkst.11:00.

Izsoles sākumcena par Telpu nomu tiek noteikta 0,78 euro par 1 kvadrātmetru, bez PVN, mēnesī, ar augšupejošu soli 0.05 eur.

Nomas tiesību termiņš – 1 (viens) gads, ar tiesībām to Pusēm vienojoties pagarināt.

Papildus nosacījums, ka nomas līgumu var pārtraukt 1 (vienu) mēnesi iepriekš brīdinot.

Papildus nomas maksai maksājama arī apsaimniekošanas maksa, kas 2021.gadā sastāda 0,9656 euro par 1 kvadrātmetru, bez PVN, mēnesī.

Iepazīties ar Izsoles noteikumiem un reģistrēties izsolei var no 2021.gada 07.jūnija līdz 2021.gada 17.jūnijam no plkst. 9:00 līdz plkst.17:00, bet ne vēlāk kā līdz 2021.gada 17.jūnijam, plkst. 17:00 pēc Latvijas laika, Rīgā, Baznīcas ielā 19/23, 1.stāvā, ievietojot pieteikuma dokumentus slēgtā, aizzīmogotā aploksnē SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” pastkastītē vai iesūtot elektroniski parakstītus. Pēc minētā laika dokumenti netiks pieņemti.

Atpakaļ