Neveiks līgumsoda aprēķinu par dzīvokļu īrnieku parādiem, kuri veidojušies ārkārtas situācijas laikā.

Jaunumi

RPB, pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, no 2020. gada 12.marta līdz ārkārtējās situācijas
izbeigšanas datumam neveiks par apmaksas kavējuma līgumsoda aprēķinu par parādiem, kas
radušies no 2020. gada 12.marta līdz ārkārtējās situācijas izbeigšanas datumam.

Atpakaļ