Informācija par apmeklētāju pieņemšanu klātienē un dzīvokļu apskati no 2020. gada 14. maija

Jaunumi

SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” informē, ka no 2020. gada 14. maija pēc iepriekšēja pieraksta tiek atsākta apmeklētāju pieņemšanu klātienē, Baznīcas ielā 19/23, 4. stāvā, otrdienās un ceturtdienās.  Ierasties uz pieņemšanu aicinām ne ātrāk kā 5 minūtes pirms rezervētā pieraksta laika. Apmeklētājiem nepieciešams lietot  sejas aizsargmaskas un ievērot 2 metru distanci no citiem cilvēkiem.

Pieteikties apmeklējumam var zvanot pa tālruni 67809620.

Dzīvokļu izradīšana notiks personām, kuras lietos sejas aizsargmasku un cimdus, kā arī viena dzīvokļa apskatē var piedalīties ne vairāk kā 2 (divas) personas.

Pieteikties dzīvokļa izrādīšanai var zvanot pa tālruni 67809648

Aicinām izvērtēt nepieciešamību klātienes vizītei un izmantot iespēju saņemt konsultācijas pa tālruni. Kontaktinformācija atrodama https://rpb.lv/lv/kontakti/birojs/

Atpakaļ